big.png, 434B | normal.png, 343B | print.png, 545B | wap.png, 462B | ftp.png, 462B

Pięć minut przed burzą.

Noworoczne życzenia na 1939 rok kierowane do władz miejskich Torunia przez współpracujące firmy, "Akta Miasta Torunia" sygn. 1483/2.
Referat podsumowujący dorobek Torunia w przeddzień wybuchu II wojny światowej strona 1, "Akta Miasta Torunia" sygn. 3254/1.
Referat podsumowujący dorobek Torunia w przeddzień wybuchu II wojny światowej strona 2, "Akta Miasta Torunia" sygn. 3254/2.
Referat podsumowujący dorobek Torunia w przeddzień wybuchu II wojny światowej strona 3, "Akta Miasta Torunia" sygn. 3254/3.
Przykładowa lista płac, obrazująca przeciętny poziom zarobków pracowników fizycznych w lipcu 1939 roku, "Akta Miasta Torunia" sygn. 1738/1.
Zestawienia cen podstawowych produktów żywnościowych w lipcu 1939r. Ceny te w zasadzie nie wykazują tendencji zwyżkowej w miarę wzrostu napięcia politycznego, "Akta Miasta Torunia" sygn. 5144/2.
Plakat zachęcający torunian do uczestnictwa w planowanym na przełomie sierpnia i września Jarmarku Poleskim, "Akta Miasta Torunia" sygn. 1488/2.
Pismo w sprawie zawodów kolarskich. Mimo napięć politycznych życie toczyło się normalnym trybem, "Akta Miasta Torunia" sygn. 1504/1.  
Fotografie z ostatnich półkolonii dla dzieci zorganizowanych na przełomie czerwca i lipca 1939r, "Akta Miasta Torunia" sygn. 3866/6.
Fotografie z ostatnich półkolonii dla dzieci zorganizowanych na przełomie czerwca i lipca 1939r, "Akta Miasta Torunia" sygn. 3866/7.
Sprawozdanie z ostatnich półkolonii dla dzieci zorganizowanych na przełomie czerwca i lipca 1939r strona 1, "Akta Miasta Torunia" sygn. 3866/1.
Sprawozdanie z ostatnich półkolonii dla dzieci zorganizowanych na przełomie czerwca i lipca 1939r strona 2, "Akta Miasta Torunia" sygn. 3866/2.
Sprawozdanie z ostatnich półkolonii dla dzieci zorganizowanych na przełomie czerwca i lipca 1939r strona 3, "Akta Miasta Torunia" sygn. 3866/3.
Sprawozdanie z ostatnich półkolonii dla dzieci zorganizowanych na przełomie czerwca i lipca 1939r strona 4, "Akta Miasta Torunia" sygn. 3866/4.
Sprawozdanie z ostatnich półkolonii dla dzieci zorganizowanych na przełomie czerwca i lipca 1939r strona 5, "Akta Miasta Torunia" sygn. 3866/5.
Pismo z Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego z dnia 24 sierpnia odwołujące kolonie letnie w trybie nagłym, "Akta Miasta Torunia" sygn. 3863/2.
Wytyczne do letniej ramówki toruńskiej rozgłośni regionalnej Polskiego Radia na sezon letni 1939r, "Akta rodziny Steinbornów".
Akcja edukacji patriotycznej w ramach wiosennego poboru do wojska w maju i czerwcu 1939r, "Akta Miasta Torunia" sygn. D 5612.
Komunikat zachęcający do wysłuchania za pośrednictwem radia przemówienia w Sejmie ministra Becka w dniu 5 maja 1939r. w związku z narastającymi żądaniami Niemiec wobec Polski, "Akta Miasta Torunia" sygn. 1504/2. 
Plakat propagandowy Ligi Morskiej i Kolonialnej wyrażający sprzeciw wobec niemieckich roszczeń terytorialnych, "Akta Miasta Torunia" sygn. 1497.
Pismo Polskiego Związku Zachodniego do władz miasta w sprawie broszur, dotyczących polityki Adolfa Hitlera wobec Polski, "Akta Miasta Torunia" sygn. 3295.
Notatka organów śledczych w sprawie prowadzonych działań inwigilacyjnych wobec organizacji niemieckich, "Starostwo Powiatowe w Toruniu" sygn. 120.
Notatka organów śledczych w sprawie prowadzonych działań inwigilacyjnych wobec organizacji niemieckich, "Starostwo Powiatowe w Toruniu" sygn. 110.
Afisz jednego z ostatnich przedwojennych przedstawień teatralnych, "Teatr w Toruniu".
Afisz jednego z ostatnich przedwojennych przedstawień teatralnych, "Teatr w Toruniu".
Afisz jednego z ostatnich przedwojennych przedstawień teatralnych, "Teatr w Toruniu".
Podanie prześladowanego Polaka z Gdańska w sprawie osiedlenia w Toruniu, "Akta Miasta Torunia" sygn. 4963.
Obwieszczenie w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu w dniach mobilizacji, "Akta Miasta Torunia".
Pismo w sprawie rekwizycji samochodu firmowego Browaru Pomorskiego Józefa Chronowskiego z Podgórza na rzecz wojska w ostatniej fazie mobilizacji, "Akta Miasta Torunia" sygn. D 5903/1.
Pismo w sprawie błędnego zakwalifikowania do planu mobilizacyjnego produktów z firmy "Skład i Hodowla Nasion" B. Hozakowskiego z 31 sierpnia 1939r. strona 1, "Akta Miasta Torunia" sygn. 6060/3.
Pismo w sprawie błędnego zakwalifikowania do planu mobilizacyjnego produktów z firmy "Skład i Hodowla Nasion" B. Hozakowskiego z 31 sierpnia 1939r. strona 2, "Akta Miasta Torunia" sygn. 6060/4.
Instrukcje i plany alarmowe dla personelu i władz Ratusza na wypadek wojny strona 1, "Akta Miasta Torunia" sygn. D 6075/10/2.
Instrukcje i plany alarmowe dla personelu i władz Ratusza na wypadek wojny strona 2, "Akta Miasta Torunia" sygn. D 6075/10/3.
Instrukcje i plany alarmowe dla personelu i władz Ratusza na wypadek wojny strona 3, "Akta Miasta Torunia" sygn. D 6075/10/4.
Instrukcje i plany alarmowe dla personelu i władz Ratusza na wypadek wojny strona 4, "Akta Miasta Torunia" sygn. D 6075/10/5.
Instrukcje i plany alarmowe dla personelu i władz Ratusza na wypadek wojny strona 5, "Akta Miasta Torunia" sygn. D 6075/10/6.
Legitymacja dla gońca do rozlepiania plakatów w sprawach rekwizycji i mobilizacji z dnia 30 sierpnia 1939r, "Akta Miasta Torunia" sygn. d 6067.
Wykaz władz Obrony Przeciwlotniczej /O.P.L./ dla miasta Torunia, "Akta Miasta Torunia" sygn. 6011/1.
Przykład jednej z wielu opracowanych instrucji dla służb miejskich na wypadek alarmu lotniczego, w tym wypadku dla miejskich tramwajów strona 1, "Akta Miasta Torunia" sygn. 6013/1.
Przykład jednej z wielu opracowanych instrucji dla służb miejskich na wypadek alarmu lotniczego, w tym wypadku dla miejskich tramwajów strona 2, "Akta Miasta Torunia" sygn. 6013/2.
Opis zapasów i sprzętu w magazynie O.P.L strona 1, "Akta Miasta Torunia" sygn. D 6018/1.
Opis zapasów i sprzętu w magazynie O.P.L strona 2, "Akta Miasta Torunia" sygn. D 6018/2.
Fotografia sprzętu do zwalczania skutków ataku gazowego, zbudowanego w toruńskich warsztatach straży pożarnej. Doświadczenia I wojny światowej skupiały szczególną uwagę na kwestiach ataku gazowego, "Akta Miasta Torunia" sygn. D 6018/3/1.
Fotografia sprzętu do zwalczania skutków ataku gazowego, zbudowanego w toruńskich warsztatach straży pożarnej. Doświadczenia I wojny światowej skupiały szczególną uwagę na kwestiach ataku gazowego, "Akta Miasta Torunia" sygn. D 6018/3/2.
Fotografia sprzętu do zwalczania skutków ataku gazowego, zbudowanego w toruńskich warsztatach straży pożarnej. Doświadczenia I wojny światowej skupiały szczególną uwagę na kwestiach ataku gazowego, "Akta Miasta Torunia" sygn. D 6018/3/7.
Opis sprzętu do zwalczania skutków ataku gazowego, zbudowanego w toruńskich warsztatach straży pożarnej strona 1, "Akta Miasta Torunia" sygn. D 6018/4.
Opis sprzętu do zwalczania skutków ataku gazowego, zbudowanego w toruńskich warsztatach straży pożarnej strona 2, "Akta Miasta Torunia" sygn. D 6018/5.
Mapa stref i punktów O.P.L.- biernej na terenie Torunia, "Akta Miasta Torunia" sygn. 6011/6.
Mapa stref i punktów O.P.L.- biernej na terenie Torunia. Kolorowe chorągiewki służyć miały do oznaczania ataków lotniczych i innych zagrożeń, "Akta Miasta Torunia" sygn. 6011/5.
Legenda do mapy stref i punktów O.P.L.- biernej na terenie Torunia. Kolorowe chorągiewki służyć miały do oznaczania ataków lotniczych i innych zagrożeń, "Akta Miasta Torunia" sygn. 6011/4.
Wykaz schronów dla mieszkańców miasta Torunia, "Akta Miasta Torunia" sygn. D 6026/1.
Wykaz prowizorycznych schronisk dla mieszkańców miasta Torunia, "Akta Miasta Torunia" sygn. D 6026/2.
Fotografia przedstawiająca kopanie rowów ochronnych w okolicach starówki z udziałem włodarzy miasta, "Fotografie, fotokopie, klisze" sygn. 635.
Fotografia przedstawiająca kopanie rowów ochronnych w okolicach starówki z udziałem włodarzy miasta. Na pierwszym planie Prezydent Torunia Raszeja, "Fotografie, fotokopie, klisze" sygn. 656. 
Przykłady różnych kart powołania z ostatnich dni sierpnia 1939r. Kolory i symbole kart oznaczały przydział na konkretny obszar koncentracji, rodzaj formacji wojskowej lub rodzaj służebności, "Akta Miasta Torunia" sygn. D 6072.
Przykłady różnych kart powołania z ostatnich dni sierpnia 1939r. Kolory i symbole kart oznaczały przydział na konkretny obszar koncentracji, rodzaj formacji wojskowej lub rodzaj służebności, "Akta Miasta Torunia" sygn. 6071.
Przykłady różnych kart powołania z ostatnich dni sierpnia 1939r. Kolory i symbole kart oznaczały przydział na konkretny obszar koncentracji, rodzaj formacji wojskowej lub rodzaj służebności, "Akta Miasta Torunia" sygn. 6073/1.
Pismo Obywatelskiego Komitetu Rozproszenia Ludności w sprawie akcji ewakuacyjnej ludności Torunia z dnia 26 sierpnia 1939r, "Akta Miasta Torunia" sygn. D 6075.
Okólnik w sprawie akcji ewakuacyjnej ludności Torunia, przygotowany przez Miejski Obywatelski Komitet Rozproszenia Ludności z dnia 2 września 1939r, "Akta Miasta Torunia" sygn. D 6075/11.
Powołanie i skład Miejskiej Straży Obywatelskiej w pierwszych dniach września 1939r. strona 1, "Akta Miasta Torunia" sygn. 1526. 
Powołanie i skład Miejskiej Straży Obywatelskiej w pierwszych dniach września 1939r. strona 2, "Akta Miasta Torunia" sygn. 1526/2.
Notatka w sprawie powołania Tymczasowego Prezydenta Miasta Artura Szulca z dnia 4 września 1939r, "Akta Miasta Torunia" sygn. 1598/1.
Telegram bez daty, wskazujący na kierunek ewakuacji władz i urzędów Torunia z poczatku września 1939r, "Akta Miasta Torunia" sygn. D 6074.
Zarządzenie Tymczasowego Prezydenta Miasta Artura Szulca w sprawie ochroniarek dla dzieci z dnia 5 września 1939r., "Akta Miasta Torunia" sygn. 1598/3.
Zarządzenie Tymczasowego Prezydenta Miasta Artura Szulca w sprawie pieniędzy zastępczych z dnia 7 września 1939r., "Akta Miasta Torunia" sygn. 1598/5.
Przykład bezinteresownego angażowania się osób prywatnych w sprawy obrony miasta z dnia 6 września 1939r., "Akta Miasta Torunia" sygn. 1598/2.
Dokument z 6 września 1939r. w sprawie miejsca na pochówki na cmentarzu miejskim, "Akta Miasta Torunia" sygn. 1598/4.
Archiwum Państwowe w Toruniu © 2008 - 2018 | Webmaster | Cookies | valid-xhtml.png, 1,1kB valid-css.png, 1,1kB