pl.png, 347B en.png, 1,1kB de.png, 483B

big.png, 434B | normal.png, 343B | print.png, 545B | wap.png, 462B | ftp.png, 462B

Nowości w serwisie

2 maja - dzień wolny

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2014 r. Archiwum Państwowe w Toruniu wraz z wszystkimi oddziałami będzie nieczynne.

15.04.2014, 10:49

Z działalności edukacyjno – popularyzatorskiej włocławskiego Oddziału

20 III 2014 r. w siedzibie CKZiU we Włocławku przy ulicy Nowomiejskiej 25, odbyło się spotkanie Kierownika Oddziału dr. Tomasza Dzikiego ze studentami Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W trakcie spotkania dr T. Dziki wygłosił referat nt. historii włocławskich Żydów w XIX i XX wieku. Prelegent przedstawił m.in. okoliczności pojawienia się mniejszości żydowskiej w mieście na początku XIX wieku, najważniejsze wydarzenia z jej historii oraz sylwetki znanych włocławskich Żydów i ich wkład m.in. w rozwój miasta i światowej nauki. Zapraszamy do galerii zdjęć z tego wydarzenia.
Opracował dr Tomasz Dziki.

01.04.2014, 08:46

XXXI Ogólnopolski Rajd Kopernikański

W dniach 21-23 lutego 2014 r. w Toruniu miał miejsce XXXI Ogólnopolski Rajd Kopernikański, zorganizowany przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską Komendy Hufca ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika. W związku z tym, 22 lutego, odbyła się miejska gra edukacyjna. Jednym z punktów na trasie wspomnianej gry był budynek Archiwum Państwowego w Toruniu na Placu Rapackiego 4. Uczestnicy Rajdu, którzy pojawili się w Archiwum musieli odpowiedzieć na kilka pytań związanych z wydarzeniami dotyczącymi obchodów 700-lecia miasta. Ponadto dla harcerzy zorganizowana została specjalna wystawa dotycząca Mikołaja Kopernika, na której zaprezentowano wizerunki sławnego astronoma, jego traktat Sposób bicia monety oraz informacje prasowe pojawiające się w związku z obchodami 700-lecia miasta. Ponadto każda z grup wzięła udział w wykładzie na temat działalności Archiwum. Archiwum odwiedziło łącznie 75 harcerzy w 9 grupach. Zapraszamy do galerii zdjęć z tego wydarzenia.

17.03.2014, 12:23

Goście z Teksasu

W dniu 5 marca 2014 r. wizytę w Archiwum Państwowym w Toruniu złożyli: doradca gubernatora Teksasu Michael Morrissey oraz wysoki rangą reprezentant teksańskiej administracji stanowej MacGregor Stephenson. Przebywali oni w Toruniu w związku z Forum Gospodarczym zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Gościom z Teksasu towarzyszył Denis Dembek, kierownik Biura Międzynarodowej Współpracy Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. Przedstawiciele władz Teksasu byli szczególnie zainteresowani projektem realizowanym przez Archiwum Państwowe w Toruniu wspólnie z Archiwum Państwowym w Bydgoszczy pod nazwą "Źródła genealogiczne mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego", współfinansowanym ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013. Beata Herdzin, dyrektor Archiwum oraz Sławomir Pułkownik, zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu, przedstawili główne założenia projektu oraz jego znaczenie dla możliwości prowadzenia badań genealogicznych nie tylko przez mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, ale również wszystkie osoby, których przodkowie z tych terenów się wywodzą. Ponadto dla gości zorganizowano specjalny pokaz dokumentów związanych z historią miasta Torunia. Goście z Teksasu złożyli propozycję współpracy z Archiwum w przyszłości, za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

17.03.2014, 09:07

Podpisanie umowy na usługę Współzarządzanie projektem "Źródła genealogiczne mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego"

W dniu 20 lutego 2014 r. pomiędzy Archiwum Państwowym w Toruniu, reprezentowanym przez Beatę Herdzin, dyrektora, a firmą SoftBlue z Bydgoszczy, reprezentowaną przez Michała Kierula, prezesa firmy, została podpisana umowa na usługę: Współzarządzanie projektem "Źródła genealogiczne mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego". W uroczystości podpisania umowy udział wzięli ponadto: Eugeniusz Borodij, dyrektor Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, które jest współpartnerem Projektu, Bolesław Rassalski z AP Bydgoszcz, Sławomir Pułkownik z AP Toruń oraz przedstawiciele firmy SoftBlue, w tym Jacek Suty, kierownik Projektu.

Świadczenie usługi polegać będzie na:

  1. pomocy w realizacji Projektu (współzarządzaniu Projektem), w szczególności poprzez Kierownika Projektu i specjalistów,
  2. pomocy w przygotowaniu dokumentacji przetargowych umożliwiających przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zmierzających do wyboru dostawców sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania oraz usług do realizowanego Projektu,
  3. bieżącym doradztwie i pomocy/współdziałaniu w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dla Kontraktów prowadzonych w związku z realizacją Projektu,
  4. doradztwie i pomocy/współdziałaniu w zakresie finansowo-księgowym oraz prawnym,
  5. przygotowaniu wymaganych raportów z realizacji Projektu,
  6. pomocy/współdziałaniu oraz świadczeniu pozostałych usług doradczych związanych z realizowanym Projektem,
  7. pomocy i współdziałaniu w przygotowaniu i nadzorowaniu kampanii promocyjnych oraz prowadzeniu obsługi administracyjnej i kancelaryjnej Projektu.

20.02.2014, 14:29

Skarby włocławskiego Archiwum

W ramach działalności edukacyjnej, popularyzującej zasób archiwalny oraz promującej archiwa państwowe Oddział we Włocławku zainicjował cykl publikacji pt. "Skarby włocławskiego Archiwum". Pierwszy artykuł opublikowany we współpracy z lokalnym portalem internetowych "Włocławek News" poświęcono przechowywanej w zasobie Oddziału metryce urodzenia i chrztu znanego Polaka generała Władysława Andersa (1892-1970). Serdecznie zapraszamy do lektury i śledzenia kolejnych publikacji.
Opr. Tomasz Dziki

04.02.2014, 12:58

Zatopione Wsie

22 I 2014 r., w ramach współpracy z Fundacją Ari Ari z siedzibą w Bydgoszczy, w siedzibie Oddziału przy ul. Ks. Skorupki 4 zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt pt. "Zatopione wsie". Oddział był partnerem merytorycznym w realizacji projektu. Temat "Zatopione wsie" jest związany z losami miejscowości, które zostały w całości lub częściowo zatopione w efekcie realizacji budowy włocławskiego stopnia wodnego. Zapraszamy do fotorelacji ze spotkania

30.01.2014, 14:00

Porozumienie w sprawie digitalizacji i udostępnienia w internecie aktów stanu cywilnego z województwa kujawsko-pomorskiego z zasobu archiwów państwowych w Toruniu i Bydgoszczy

12 grudnia 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Archiwum Państwowym w Toruniu w sprawie realizacji projektu o nazwie "Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego". Celem projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w zakresie Rozwój usług i aplikacji dla ludności, jest digitalizacja akt metrykalnych znajdujących się w zasobie archiwów państwowych w Toruniu i w Bydgoszczy oraz udostępnienie ich w internecie w sposób umożliwiający swobodny dostęp do nich każdemu zainteresowanemu genealogią i poszukiwaniami swoich korzeni. Na podstawie statystyk archiwów państwowych, uwzględniających obszary badawcze i zainteresowania osób korzystających z zasobu archiwalnego, należy stwierdzić, że liczba zainteresowanych badaniami genealogicznymi systematycznie rośnie. Realizacja projektu znacząco ułatwi zaś dostęp do dokumentów stanowiących podstawę do badań nad historią rodzin.
Całkowite koszty realizacji projektu to 7000000 zł. Aby zapewnić sprawny dostęp do cyfrowych kopii akt, planowany jest zakup masowej pamięci chmurowej oraz dzierżawa łączy światłowodowych, które zapewnią możliwość szybkiego i łatwego przeglądania dokumentów. Do końca czerwca 2015 r. planuje się wykonanie około 1, 8 mln skanów, co stanowi ok. 1/3 akt metrykalnych zgromadzonych w obu archiwach państwowych. W celu przyspieszenia procesu digitalizacji zaplanowano także zakup dwóch skanerów dla pracowni digitalizacji w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. Partnerem projektu jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

12.12.2013, 13:43

Archiwum Państwowe w Toruniu © 2008 - 2014 | Webmaster | Cookies | valid-xhtml.png, 1,1kB valid-css.png, 1,1kB