pl.png, 347B en.png, 1,1kB de.png, 483B

big.png, 434B | normal.png, 343B | print.png, 545B | wap.png, 462B | ftp.png, 462B

Nowości w serwisie

Wystawa "Od duktu do kolei"

Archiwum Państwowe w Toruniu serdecznie zaprasza na nową wystawę archiwalną

„Od duktu do kolei”
Ekspozycja prezentowana jest w budynku Archiwum Państwowego w Toruniu przy Placu Rapackiego 4 w dniach 12 września - 31 października 2016 r. w godz. 8.30-14.30. Wstęp wolny! Miasta istniały w Polsce niemalże od początku istnienia państwa. Zakładane czasem na tzw. surowym korzeniu lub przekształcane z osad wiejskich przez stulecia rozwijały się, bądź traciły na znaczeniu. Co jednak determinowało ich rozwój? Co powodowało, że niektóre organizmy miejskie rozwijały się lepiej, inne gorzej? Na te pytania nie ma prostej odpowiedzi. Wynika to z faktu złożoności dziejów politycznych i gospodarczych zarówno obszaru państwa polskiego, jak i państw ościennych. Prezentowana wystawa pt. „Od duktu do kolei” jest pierwszą z zaplanowanego cyklu ekspozycji poświęconego czynnikom miastotwórczym. Ma ona na celu zapoznanie zwiedzających z kwestią znaczenia komunikacji w rozwoju miast na przykładzie Torunia. Ekspozycja zorganizowana została przez Archiwum Państwowe w Toruniu przy wsparciu finansowym Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Wystawa składa się z następujących działów tematycznych: drogi bite, drogi wodne, kolej, komunikacja miejska oraz lotnisko. Oczywiście podziałów tych nie można traktować jako „kategorycznych”. Granice między nimi bywają płynne, gdyż poszczególne rodzaje transportu z sobą współdziałały, czego przykładem jest budowa Portu Zimowego w Toruniu i doprowadzenie do niego linii kolejowej, powstanie mostu drogowo-kolejowego, czy wreszcie okresowe funkcjonowanie przeprawy promowej w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mostu przez Wisłę. Ukazanie tematu z tej perspektywy ma na celu podkreślenie usytuowania miasta względem poszczególnych rodzajów ciągów komunikacyjnych, jak i ich wzajemnej relacji w poszczególnych okresach historycznych. Pozorny wyjątek stanowić tu może komunikacja miejska, jednakże przykład Torunia pokazuje, że jej powstanie mogło być determinowane (choć nie w każdym mieście musiało) położeniem miasta względem ważnego szlaku komunikacyjnego (w tym wypadku kolei). Tematyka wystawy determinuje wykorzystanie konkretnych archiwaliów. Jest to szczególnie zauważalne na tej wystawie, gdzie większość eksponatów stanowi kartografia. W mniejszym stopniu uzupełniana jest ona fotografiami, dokumentami, czy też innymi źródłami.

19.09.2016, 10:34

Toruń Niewiarygodny - wystawa archiwalna

Festiwal Tan(GO)tyk Maraton 1-5 września 2016 r.
Wyjątkowa wystawa, przygotowana specjalnie dla uczestników Maratonu Tan(GO)tyk, ale otwarta dla wszystkich zainteresowanych. To niepowtarzalna okazja do obejrzenia oryginałów dokumentów, ksiąg, rysunków, map i plakatów, prezentujących szeroko rozumiane życie kulturalne i artystyczne Torunia, od czasów średniowiecza do współczesności. Wśród najcenniejszych eksponatów można będzie zobaczyć tabliczki woskowe znajdujące się na krajowej liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, unikatowy Atlas Topograficzny z mapami i planami całego świata z poł. XVIII wieku oraz akwarelę Juliana Fałata z 1921 roku, uwieczniającą ideę budowy Obeliska Niepodległości w Toruniu. Ciekawostką będzie Instrukcja dla Panien z końca XVII wieku, będącą humorystycznym przejawem emancypacji ówczesnych kobiet w zakresie seksualności oraz zapis nutowy marsza studenckiego z 1704 roku. Ponadto zaprezentowane zostaną przykłady archiwaliów rodzinnych: sztambuch (pamiętnik), genealogia rodziny Coyen sięgająca średniowiecza oraz wstęgi i druki z napisami okolicznościowymi. Na uwagę zasługiwać będą archiwalia przybliżające dawny wygląd Starego Miasta Torunia, w tym rysunek pierwszego Dworu Artusa oraz widok ulicy Żeglarskiej z końca XVIII w. W bliższe żyjącym czasy przeniosą zwiedzających wystawę plakaty i afisze, dokumentujące występy grup tanecznych i artystycznych, w tym miłośników tanga w dwudziestym wieku. Szczególnie interesujące będą afisze przedstawień w Teatrze Miejskim w Toruniu, w których udział brała Helena Grossówna, urodzona w Toruniu sławna tancerka, aktorka teatralna i filmowa. Wystawa będzie czynna w Archiwum Państwowym w Toruniu, Pl. Rapackiego 4, od 1 do 5 września 2016 roku w następujących godzinach:

 • 1-2 września w godz. 8.00-14.30
 • 3 września w godz. 11.00-13.00, 14.00-15.00 (wejście dla grupy anglojęzycznej)
 • 5 września w godz. 8.00-14.30.

29.08.2016, 12:50

Międzynarodowy Dzień Archiwów

Dnia 9 czerwca, jak co roku Archiwa Państwowe obchodzą Międzynarodowy Dzień Archiwów. Jednocześnie w 2016 r. przypada 1050 rocznica Chrztu Polski. Archiwum Państwowe w Toruniu postanowiło połączyć oba te wydarzenia organizując wystawę poświęconą kościołom toruńskim. Kościół w Polsce ma bogatą historię. Pamiętać jednak należy, że chrześcijaństwo roku 966 od chrześcijaństwa roku 2016 różni się znacznie. W czasie chrztu nie było jeszcze schizmy wschodniej, nie było reformacji i oczywiście nie było Torunia... Miasto powstało w XIII w. i to na terenach kształtującego się państwa Zakonu Krzyżackiego. W związku z tym od samego początku Kościół odgrywał ważną rolę w mieście. Znaczne ślady pozostawiła po sobie reformacja, wszak aż do XX w. miastem rządzili protestanci. Na wystawie zaprezentowane zostaną archiwalia związane m.in. z zakonami działającymi w Toruniu. Pokazane zostaną dokumenty starsze nawet od aktu lokacji miasta. Poza tym nie zabraknie również dokumentów i planów dotyczących kościołów św. Ducha, św. Janów, Panny Marii czy św. Jakuba. Wyeksponowane zostaną zarówno losy świątyń katolickich, jak i protestanckich i prawosławnych. Wystawa ta czynna będzie od 9 czerwca 2016 r. od godz. 10 do 14.30, zaś w dniach 10-30 czerwca w godz. 8.30-14.30. Wstęp wolny. Zapraszamy!

02.06.2016, 13:23

Wystawa "Z Bogiem za Ojczyznę i Wolność. O Franciszku II Rakoczym, bohaterze Węgier"

Archiwum Państwowe w Toruniu serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie zatytułowanej

„Z Bogiem za Ojczyznę i Wolność. O Franciszku II Rakoczym, bohaterze Węgier”.
Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 13 maja 2016 r. o godz. 17.00, a udział w nim weźmie dr János Tischler, dyrektor Magyar Kulturális Intézet (Węgierski Instytut Kultury). Franciszek II Rakoczy to jedna z największych postaci w historii Węgier, zarazem blisko związana z Polską. Był przywódcą najdłuższego i największego węgierskiego powstania narodowego w latach 1703–11. Na wystawie zaprezentowane zostaną plansze poświęcone postaci Rakoczego oraz współczesne repliki m.in. mundurów, szabli, czekanów, pistoletów oraz flag. Ekspozycja będzie czynna do 3 czerwca 2016 r., w dni powszednie, w godz. 8.00-14.30. Zapraszamy!

06.05.2016, 14:08

Myć się czy wietrzyć? Czystość i brud w Toruniu

Archiwum Państwowe w Toruniu serdecznie zaprasza na nową wystawę archiwalną

„Myć się czy wietrzyć? Czystość i brud w Toruniu”.
Wystawa została zorganizowana w ramach XVI Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki i będzie czynna w dniu otwarcia 23 kwietnia w godz. 10.00-16.00, a w pozostałe dni, do 10 maja w godz. 8.00-14.30. Miejsce: Archiwum Państwowe w Toruniu, Pl. Rapackiego 4, sala konferencyjno-wystawowa. Opis wystawy: Dziś każdy z nas wie, co oznacza higiena, bycie higienicznym, czystym. Każdy potrafi wymienić aspekty przyczyniające się do poprawy lub pogorszenia higieny... A jak było dawniej? Czym była higiena dla naszych przodków? Czy myli się równie często, jak my obecnie? Czy dawniej miasta pod względem higieny różniły się od współczesnych? Jak choroby wpływały na dzieje higieny, a jak higiena lub jej brak wpływały na rozwój chorób? Odpowiedzi na te i inne pytania z zakresu higieny będzie można znaleźć na wystawie pt. „Myć się czy wietrzyć? Czystość i brud w Toruniu”. Poprowadzi ona zwiedzających przez problematykę higieny w Toruniu od czasów średniowiecza aż po wiek XX. Ekspozycja nie tylko przybliży to, co istniało kiedyś nad ziemią (np. budynki łaźni miejskich), lecz pokaże także to, czego gołym okiem nie było można zobaczyć (np. plany kanalizacji miejskiej). Ukazane zostaną także sposoby radzenia sobie (czy oby skutecznie?) z brudem na ulicach. Serdecznie więc zapraszamy tych, którym wszystko co czyste, nie jest obce...

18.04.2016, 12:09

Wycieczka szkolna z Zespołu Placówek Oświatowych im. hm. Janka Bytnara "Rudego" w Lubieniu Kujawskim

Dnia 18.04.2016 r. we włocławskim Oddziale przyjęto wycieczkę szkolną z Zespołu Placówek Oświatowych im. hm. Janka Bytnara "Rudego" w Lubieniu Kujawskim. Dla gości zorganizowano lekcję archiwalną, następnie zwiedzili oni budynek w tym m.in. magazyn archiwalny i pracownię naukową. Uczniom i opiekunowi udostępniono również materiały archiwalne dotyczące historii Lubienia Kujawskiego w XX wieku. Wycieczkę zorganizowano w ramach realizowanego przez szkołę projektu edukacyjnego pt. "Lubień Kujawski w PRL". Lekcję poprowadził dr Tomasz Dziki.
Zapraszamy do galerii zdjęć

21.04.2016, 13:50

Konkurs "Wspieranie działań archiwalnych 2016"

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych. Konkurs, realizowany w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”, adresowany jest do organizacji gromadzących materiały archiwalne np.: dokumenty, fotografie, nagrania, relacje świadków historii oraz prowadzących działalność na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Regulamin konkursu, wzory wniosków (www.archiwa.gov.pl)

22.01.2016, 12:28

Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego"

Zaproszenie na konferencję


Archiwum Państwowe w Toruniu i Archiwum Państwowe w Bydgoszczy zapraszają na konferencję kończącą projekt "Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego", która odbędzie się w dniu 2 czerwca 2015r. o godz. 11.00 w Toruniu w sali konferencyjnej Hotelu "FILMAR" (ul. Grudziądzka 45).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-20013 (Priorytet 4, Działanie 4.2)

27.05.2015, 23:59

Dni Otwartych Funduszy Europejskich


8 maja 2015 r. w godzinach od 11.00 do 13.00 zapraszamy do zwiedzania Archiwum Państwowego w Toruniu w czasie Dni Otwartych Funduszy Europejskich. W programie warsztaty genealogiczne i pokaz aplikacji do zarządzania oraz prezentowania w serwisie www danych przechowywanych w pamięci chmurowej.

06.05.2015, 09:08

Digitalizacja

Uprzejmie informujemy, że z dniem 9.03.2015 r. (do odwołania) wyłączone są z użytkowania ze względu na trwające prace digitalizacyjne wszystkie akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickich do 1910 r.

09.03.2015, 08:23

Podpisanie umowy na digitalizację akt metrykalnych

29 sierpnia 2014 r. między Archiwum Państwowym w Toruniu a firmą Digital-Center z siedzibą w Złotnikach, podpisana została umowa zamykająca postępowanie przetargowe pod nazwą: Świadczenie usługi digitalizacji zbiorów archiwalnych w celu udostępnienia źródeł genealogicznych Archiwum Państwowego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz dostawa sprzętu skanującego w ramach realizacji projektu "Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 4, Działanie 4.2). Część I: Digitalizacja zbiorów archiwalnych tj. ksiąg metrykalnych, parafialnych i ksiąg meldunkowych w przedziale formatu A2 do A1 w ilości 1.800.000 skanów (ok. 3.600.000 stron) ze zbiorów Archiwum Państwowego w Bydgoszczy i Archiwum Państwowego w Toruniu. Archiwum Państwowe w Toruniu reprezentowała dyrektor Beata Herdzin, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy: dyrektor Eugeniusz Borodij, a firmę Digital-Center: Maciej Chojnacki, Prezes Zarządu.
W ramach umowy Digital-Center w terminie do 30 kwietnia 2015 roku wykona następujące usługi:

 1. Skanowanie ksiąg metrykalnych do formatu TIFF v. 6.0 bez kompresji w ilości łącznej nie przekraczającej 1.800.000 skanów (3.600.000 stron).
 2. Konwersja plików TIFF v. 6.0 bez kompresji do formatu JPEG 2000 (JP2) w ilości łącznej nie przekraczającej 1.800.000 skanów (3.600.000 stron) wraz z metadanymi.
 3. Dołączenie metadanych do każdego wykonanego skanu.
 4. Paginacja około 1.200.000 stron.
 5. Walidacja i QA (Quality Assesment) wykonanych skanów oraz plików JPEG 2000 (JP2).
 6. Transport zbiorów z oddziałów Archiwum Państwowego w Toruniu i Bydgoszczy do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy i zwrot ksiąg po digitalizacji.

16.10.2014, 13:58

Podpisanie umowy na zakup skanerów

14 sierpnia 2014 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na: Świadczenie usługi digitalizacji zbiorów archiwalnych w celu udostępnienia źródeł genealogicznych Archiwum Państwowego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz dostawa sprzętu skanującego w ramach realizacji projektu „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 4, Działanie 4.2). Część II: Dostawa sprzętu skanującego w postaci dwóch skanerów, mgr Sławomir Pułkownik, zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu podpisał umowę z p. Szymonem Kaczmarkiem, właścicielem firmy TOPSCAN z Rokietnicy. Przedmiotem umowy jest sprzedaż oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego dwóch skanerów (skanera planarnego formatu A1 i skanera wielkoformatowego przelotowego) wraz z komputerami sterującymi i monitorami oraz oprogramowaniem do digitalizacji zasobów Archiwum Państwowego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

16.10.2014, 13:58

Podpisanie umowy na dzierżawę łączy światłowodowych

14 sierpnia 2014 roku mgr Sławomir Pułkownik, zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu, w związku z realizacją projektu „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”, podpisał umowę z prof.dr.hab.inż. Antonim Bukaluk, Rektorem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, na dzierżawę łączy światłowodowych. W ramach umowy Uniwersytet zobowiązuje się dostarczyć trzy łącza symetryczne światłowodowe o przepustowości min. 100 Mbps każde, które połączą Archiwum Państwowe w Toruniu i dwa budynki Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz dwa symetryczne łącza dostępowe do Internetu, o przepustowości min. 20 Mbps każde, doprowadzone do siedzib archiwów w Toruniu i Bydgoszczy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na własnym serwerze domeny przeznaczonej do publikacji zasobów archiwalnych, a także domeny odwrotnej dla przyznanych adresów IP.

16.10.2014, 13:58

Podpisanie umowy z firmą LOGON S.A. z Bydgoszczy na dostawę i wdrożenie infrastruktury (sprzętu i oprogramowania) w celu zdigitalizowania i udostępnienia źródeł genealogicznych

15 lipca 2014 roku Beata Herdzin, dyrektor Archiwum Państwowego w Toruniu, podpisała umowę z wyłonioną podczas przetargu europejskiego firmą LOGON S.A. z Bydgoszczy, reprezentowaną przez prezesa Krzysztofa Jurka. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oraz wdrożenia infrastruktury (sprzętu i oprogramowania) w celu zdigitalizowania i udostępnienia źródeł genealogicznych zawierających akta metrykalne, parafialne, USC i księgi meldunkowe Archiwum Państwowego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. W skład przedmiotu umowy wchodzą następujące elementy:

 1. dostarczenie i uruchomienie chmurowej pamięci masowej – macierzy cloud;
 2. dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania oraz prezentowania w serwisie WWW danych przechowywanych w pamięci chmurowej;
 3. dostarczenie i wdrożenie serwerów bazy danych i aplikacji zarządzająco-udostępniającej;
 4. dostarczenie i wdrożenie serwerów dostępowych WWW udostępniających zgromadzone dane;
 5. dostarczenie i wdrożenie urządzeń klasy UTM;
 6. dostarczenie i wdrożenie sprzętu IT w postaci monitora graficznego, stacji graficznych oraz terminali dla pracowni naukowych;
 7. dostarczenie i wdrożenie przełączników sieciowych;
 8. dostarczenie i wdrożenie urządzeń zasilania awaryjnego UPS;
 9. dostarczenie i instalacji urządzeń klimatyzacji;
 10. przeprowadzenie warsztatów na rzecz pracowników Zamawiającego;
 11. zagwarantowanie bezpłatnego wsparcia i zapewnienie gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie.

18.07.2014, 14:28

Podpisanie umowy z firmą VIS-MEDIA s.c. z Wielkiej Nieszawki na promocję projektu "Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego"

21 maja 2014 roku Archiwum Państwowe w Toruniu podpisało umowę z firmą VIS-MEDIA s.c. z Wielkiej Nieszawki, wyłonioną w trybie zapytania ofertowego, w zakresie realizacji usług promocyjnych, polegających w szczególności na:

 1. wykonaniu i montażu trzech tablic informacyjnych;
 2. wykonaniu i montażu trzech tablic pamiątkowych;
 3. wykonaniu plakietek informacyjnych na kupowany w ramach realizacji projektu sprzęt;
 4. wykonaniu ulotek informujących o projekcie;
 5. wykonaniu folderów reklamujących projekt;
 6. przygotowaniu i zapewnieniu emisji informacji prasowych i telewizyjnych;
 7. organizacji ogólnopolskiej konferencji podsumowującej projekt;
 8. organizacji konferencji dla środowisk genealogicznych.

18.07.2014, 14:26

Archiwum Państwowe w Toruniu © 2008 - 2016 | Webmaster | Cookies | valid-xhtml.png, 1,1kB valid-css.png, 1,1kB