pl.png, 347B en.png, 1,1kB de.png, 483B

big.png, 434B | normal.png, 343B | print.png, 545B | wap.png, 462B | ftp.png, 462B

Nowości w serwisie

Konkurs "Wspieranie działań archiwalnych 2016"

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych. Konkurs, realizowany w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”, adresowany jest do organizacji gromadzących materiały archiwalne np.: dokumenty, fotografie, nagrania, relacje świadków historii oraz prowadzących działalność na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Regulamin konkursu, wzory wniosków (www.archiwa.gov.pl)

22.01.2016, 12:28

"Niewidzialna Woda. Wisła Autobiografia"

28.11.2015 r. (sobota) siedzibę Oddziału odwiedziła grupa włocławskich harcerzy. Goście zwiedzili budynek oraz wystawę pt. „Niewidzialna Woda. Wisła Autobiografia”. Wizyta była częścią warsztatów zorganizowanych dla włocławskich harcerzy przez Związek Harcerstwa Polskiego. Organizatorzy i opiekunowie przyjechali do Włocławka z Gdańska i Łodzi. Spotkanie rokuje dalszą współpracą Oddziału z ZHP. Imprezę koordynował mgr Rafał Więckowski.

11.12.2015, 09:36

Niewidzialna Woda

27.11.2015 r. w siedzibie włocławskiego Oddziału odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego "Niewidzialna Woda". Projekt realizowały zaprzyjaźnione z Archiwum: Fundacja AriAri z siedzibą w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie "Ładowarka" z Włocławka przy współpracy m.in. z Oddziałem. W trakcie spotkania zaprezentowano film, grę edukacyjną "Memory. Poznaj nadwiślański Włocławek", turystyczny pakiet pt. "Niewidzialny szlak". Otwarto również wystawę zdjęć związanych z historią Wisły i nadwiślańskiego Włocławka. Udział w spotkaniu wzięła młodzież szkolna z Włocławka i Radziejowa, która brała bezpośredni udział w realizacji projektu, rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele mediów. Imprezę koordynował dr Tomasz Dziki – Kierownik Oddziału. Zapraszamy do galerii zdjęć

04.12.2015, 13:25

Wystawa pt. "Mroczna strona życia"

Wystawa pt. "Mroczna strona życia" jest pochyleniem się nad niedolą przeciętnego człowieka. Każdy z nas przeżył w swych życiu chwile, o których chciałby zapomnieć. Wielu naszych przodków musiało zmagać się z problemami, które dziś, jak np. zarazy, są dla nas odległą przeszłością. Prezentowana wystawa prowadzi swojego odbiorcę przez te odległe, jak i bliższe problemy. Twórcom wystawy daleko jest do hołdowania idei ciągłej martyrologii. Dlatego prosimy Cię Nasz Odbiorco, byś spojrzał na te nieszczęśliwe losy naszych przodków, jak na ich "chleb powszedni". Do dziś śmierć jest nieodłączna częścią naszego życia, lecz jakby staje się nam ona "odleglejszą". Jeszcze sto lat temu była ona znacznie bliżej. Każdy z nas ma w rodzinie przodków, którzy mieli liczne rodzeństwo - wynikało to chociażby z większej śmiertelności wśród ludzi. Musimy o tym pamiętać, jeśli chcemy zrozumieć tamte czasy, tamtą kulturę. Wystawa przeprowadzi przez różne "nieszczęśliwe dziedziny życia". Poczynając od tych szarych (codziennych) jak brak rodziców, starość, poprzez kwestie zdrowotne, nieszczęśliwe wypadki, na wielkich (wojny, zarazy) kończąc.

02.12.2015, 14:52

Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego"

Zaproszenie na konferencję


Archiwum Państwowe w Toruniu i Archiwum Państwowe w Bydgoszczy zapraszają na konferencję kończącą projekt "Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego", która odbędzie się w dniu 2 czerwca o godz. 11.00 w Toruniu w sali konferencyjnej Hotelu "FILMAR" (ul. Grudziądzka 45).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-20013 (Priorytet 4, Działanie 4.2)

27.05.2015, 23:59

Dni Otwartych Funduszy Europejskich


8 maja 2015 r. w godzinach od 11.00 do 13.00 zapraszamy do zwiedzania Archiwum Państwowego w Toruniu w czasie Dni Otwartych Funduszy Europejskich. W programie warsztaty genealogiczne i pokaz aplikacji do zarządzania oraz prezentowania w serwisie www danych przechowywanych w pamięci chmurowej.

06.05.2015, 09:08

Digitalizacja

Uprzejmie informujemy, że z dniem 9.03.2015 r. (do odwołania) wyłączone są z użytkowania ze względu na trwające prace digitalizacyjne wszystkie akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickich do 1910 r.

09.03.2015, 08:23

Podpisanie umowy na digitalizację akt metrykalnych

29 sierpnia 2014 r. między Archiwum Państwowym w Toruniu a firmą Digital-Center z siedzibą w Złotnikach, podpisana została umowa zamykająca postępowanie przetargowe pod nazwą: Świadczenie usługi digitalizacji zbiorów archiwalnych w celu udostępnienia źródeł genealogicznych Archiwum Państwowego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz dostawa sprzętu skanującego w ramach realizacji projektu "Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 4, Działanie 4.2). Część I: Digitalizacja zbiorów archiwalnych tj. ksiąg metrykalnych, parafialnych i ksiąg meldunkowych w przedziale formatu A2 do A1 w ilości 1.800.000 skanów (ok. 3.600.000 stron) ze zbiorów Archiwum Państwowego w Bydgoszczy i Archiwum Państwowego w Toruniu. Archiwum Państwowe w Toruniu reprezentowała dyrektor Beata Herdzin, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy: dyrektor Eugeniusz Borodij, a firmę Digital-Center: Maciej Chojnacki, Prezes Zarządu.
W ramach umowy Digital-Center w terminie do 30 kwietnia 2015 roku wykona następujące usługi:

 1. Skanowanie ksiąg metrykalnych do formatu TIFF v. 6.0 bez kompresji w ilości łącznej nie przekraczającej 1.800.000 skanów (3.600.000 stron).
 2. Konwersja plików TIFF v. 6.0 bez kompresji do formatu JPEG 2000 (JP2) w ilości łącznej nie przekraczającej 1.800.000 skanów (3.600.000 stron) wraz z metadanymi.
 3. Dołączenie metadanych do każdego wykonanego skanu.
 4. Paginacja około 1.200.000 stron.
 5. Walidacja i QA (Quality Assesment) wykonanych skanów oraz plików JPEG 2000 (JP2).
 6. Transport zbiorów z oddziałów Archiwum Państwowego w Toruniu i Bydgoszczy do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy i zwrot ksiąg po digitalizacji.

16.10.2014, 13:58

Podpisanie umowy na zakup skanerów

14 sierpnia 2014 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na: Świadczenie usługi digitalizacji zbiorów archiwalnych w celu udostępnienia źródeł genealogicznych Archiwum Państwowego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz dostawa sprzętu skanującego w ramach realizacji projektu „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 4, Działanie 4.2). Część II: Dostawa sprzętu skanującego w postaci dwóch skanerów, mgr Sławomir Pułkownik, zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu podpisał umowę z p. Szymonem Kaczmarkiem, właścicielem firmy TOPSCAN z Rokietnicy. Przedmiotem umowy jest sprzedaż oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego dwóch skanerów (skanera planarnego formatu A1 i skanera wielkoformatowego przelotowego) wraz z komputerami sterującymi i monitorami oraz oprogramowaniem do digitalizacji zasobów Archiwum Państwowego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

16.10.2014, 13:58

Podpisanie umowy na dzierżawę łączy światłowodowych

14 sierpnia 2014 roku mgr Sławomir Pułkownik, zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu, w związku z realizacją projektu „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”, podpisał umowę z prof.dr.hab.inż. Antonim Bukaluk, Rektorem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, na dzierżawę łączy światłowodowych. W ramach umowy Uniwersytet zobowiązuje się dostarczyć trzy łącza symetryczne światłowodowe o przepustowości min. 100 Mbps każde, które połączą Archiwum Państwowe w Toruniu i dwa budynki Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz dwa symetryczne łącza dostępowe do Internetu, o przepustowości min. 20 Mbps każde, doprowadzone do siedzib archiwów w Toruniu i Bydgoszczy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na własnym serwerze domeny przeznaczonej do publikacji zasobów archiwalnych, a także domeny odwrotnej dla przyznanych adresów IP.

16.10.2014, 13:58

Podpisanie umowy z firmą LOGON S.A. z Bydgoszczy na dostawę i wdrożenie infrastruktury (sprzętu i oprogramowania) w celu zdigitalizowania i udostępnienia źródeł genealogicznych

15 lipca 2014 roku Beata Herdzin, dyrektor Archiwum Państwowego w Toruniu, podpisała umowę z wyłonioną podczas przetargu europejskiego firmą LOGON S.A. z Bydgoszczy, reprezentowaną przez prezesa Krzysztofa Jurka. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oraz wdrożenia infrastruktury (sprzętu i oprogramowania) w celu zdigitalizowania i udostępnienia źródeł genealogicznych zawierających akta metrykalne, parafialne, USC i księgi meldunkowe Archiwum Państwowego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. W skład przedmiotu umowy wchodzą następujące elementy:

 1. dostarczenie i uruchomienie chmurowej pamięci masowej – macierzy cloud;
 2. dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania oraz prezentowania w serwisie WWW danych przechowywanych w pamięci chmurowej;
 3. dostarczenie i wdrożenie serwerów bazy danych i aplikacji zarządzająco-udostępniającej;
 4. dostarczenie i wdrożenie serwerów dostępowych WWW udostępniających zgromadzone dane;
 5. dostarczenie i wdrożenie urządzeń klasy UTM;
 6. dostarczenie i wdrożenie sprzętu IT w postaci monitora graficznego, stacji graficznych oraz terminali dla pracowni naukowych;
 7. dostarczenie i wdrożenie przełączników sieciowych;
 8. dostarczenie i wdrożenie urządzeń zasilania awaryjnego UPS;
 9. dostarczenie i instalacji urządzeń klimatyzacji;
 10. przeprowadzenie warsztatów na rzecz pracowników Zamawiającego;
 11. zagwarantowanie bezpłatnego wsparcia i zapewnienie gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie.

18.07.2014, 14:28

Podpisanie umowy z firmą VIS-MEDIA s.c. z Wielkiej Nieszawki na promocję projektu "Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego"

21 maja 2014 roku Archiwum Państwowe w Toruniu podpisało umowę z firmą VIS-MEDIA s.c. z Wielkiej Nieszawki, wyłonioną w trybie zapytania ofertowego, w zakresie realizacji usług promocyjnych, polegających w szczególności na:

 1. wykonaniu i montażu trzech tablic informacyjnych;
 2. wykonaniu i montażu trzech tablic pamiątkowych;
 3. wykonaniu plakietek informacyjnych na kupowany w ramach realizacji projektu sprzęt;
 4. wykonaniu ulotek informujących o projekcie;
 5. wykonaniu folderów reklamujących projekt;
 6. przygotowaniu i zapewnieniu emisji informacji prasowych i telewizyjnych;
 7. organizacji ogólnopolskiej konferencji podsumowującej projekt;
 8. organizacji konferencji dla środowisk genealogicznych.

18.07.2014, 14:26

Archiwum Państwowe w Toruniu © 2008 - 2016 | Webmaster | Cookies | valid-xhtml.png, 1,1kB valid-css.png, 1,1kB