pl.png, 347B en.png, 1,1kB de.png, 483B

big.png, 434B | normal.png, 343B | print.png, 545B | wap.png, 462B | ftp.png, 462B

Nowości w serwisie

Archiwum nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 lutego b.r. (czwartek) Archiwum Państwowe w Toruniu będzie nieczynne w godz. 11.00-15.00. Za związane z tym faktem utrudnienia przepraszamy.

18.02.2015, 18:32

I wojna światowa we Włocławku (1914-1918) w świetle źródeł archiwalnych

Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku serdecznie zaprasza do obejrzenia wirtualnej wystawy "I wojna światowa we Włocławku (1914-1918) w świetle źródeł archiwalnych.", zorganizowanej z okazji setnej rocznicy wybuchu Wielkiej Wojny.

17.12.2014, 14:37

Digitalizacja Akt Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickich we Włocławku

Uprzejmie informujemy, że z dniem 8.12.2014 r. (do odwołania) wyłączone są z użytkowania ze względu na trwające prace digitalizacyjne wszystkie akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickich do 1903 r.

09.12.2014, 11:05

Wystawa "Póty Polski – póki pieśni"

Archiwum Państwowe w Toruniu oraz Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” im. Marcelego Kadleca zapraszają na wystawę: "Póty Polski – póki pieśni". Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" w dziejach Torunia” poświęconą dziejom patriotycznego chóru "Lutnia" działającego w Toruniu od 1898 r., prezentującą akta i pamiątki ze zbiorów Archiwum Państwowego w Toruniu, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Towarzystwa Śpiewaczego "Lutnia" im. Marcelego Kadleca w Toruniu oraz osób prywatnych.                                      Wystawa czynna będzie w dniach: 17 listopada – 19 grudnia 2014 r. w godz. 9.00 – 14.00 w Archiwum Państwowym w Toruniu (Pl. Rapackiego 4) Uroczyste otwarcie wystawy połączone z występem chóru „Lutnia” odbędzie się 14 listopada 2014 r. o godzinie 14.00. Zapraszamy!
folder wystawy

07.11.2014, 14:49

Wizyta archiwistów z Chin

W dniu 27 października 2014 r. Archiwum Państwowe w Toruniu odwiedziła sześcioosobowa grupa chińskich archiwistów. Przybyli oni do Torunia na zaproszenie Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem wizyty w Polsce było zapoznanie się z polskim systemem archiwalnym oraz dokumentacją związaną z przebiegiem II wojny światowej w Polsce. Goście z Chin zostali przywitani przez Beatę Herdzin, dyrektora Archiwum, która pokrótce opowiedziała o historii placówki. Następnie dr Dariusz Chyła wprowadził gości w problematykę dokumentacji polskiej dotyczącej II wojny światowej zwracając szczególną uwagę na fakt, że gros tych akt przechowywanych jest nadal w Londynie w Instytucie i Muzeum gen. Władysława Sikorskiego oraz Studium Polski Podziemnej. Ponadto wspomniał także o dokumentacji znajdującej się w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej oraz Centralnego Archiwum Wojskowego. Po tych wstępnych wyjaśnieniach przystąpiono do omówienia zasobu Archiwum odnośnie akt dotyczących II wojny światowej. Szczególną uwagę zwrócono na fakt, że większość dokumentacji dotyczącej polityki eksterminacji prowadzonej przez III Rzeszę została zniszczona przez Niemców jeszcze przed opuszczeniem Torunia w początkach 1945 r. Z ocalałej dokumentacji zaprezentowano akta wchodzące w skład zespołu Akta miasta Torunia (AmTE). Były to akta dotyczące działalności Selbstschutzu, a mianowicie: sygn. 334 - zastrzeżenia i ostrzeżenie dotyczące spraw karnych (m.in. wycinki z druków urzędowych dotyczące Polaków i Żydów), sygn. 336 - spisy zaginionych i zamordowanych Niemców, sygn. 337 - spisy uwięzionych Polaków, sygn. 33 - sprawa Elzy Modrow podejrzewanej o szpiegostwo oraz sygn. 340 zawierająca rozkazy policji dotyczące rewizji z października 1939 r. Ponadto zaprezentowano przykładowe akta członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, które przechowywane są w Archiwum. Jednak największe zainteresowanie gości wzbudziły cymelia z zasobu Archiwum Toruńskiego: dokument wystawiony 1 X 1251 r. przez Eberharda de Seine odnawiający z pewnymi zmianami przywilej lokacyjny Torunia (APT, AmT, kat. I, 1), tzw. „dokument z futerkiem”, w którym starsi kwartału hanzeatyckiego w Brugii skarżą się radzie Starego Miasta Torunia na fałszowanie futra przez kupca toruńskiego Petera Rode i czeladnika Heinricha von Steen, wydany w Brugii w dniu 16 II 1446 r. (APT, AmT, kat. I, 1667), potwierdzenie wolności Torunia przez papieża Leona X wydane w Rzymie 1 III 1516 r. (APT, AmT, kat. I, 2860), tzw. Reformatio Sigismundi, dokument wprowadzający nową organizację władzy w Toruniu, wydany w Krakowie 22 VIII 1523 r. (APT, AmT, kat. I, 2943) oraz księga ławnicza miasta Torunia z przełomu XV i XVI w. (APT, AmT, kat II, IX-5).

29.10.2014, 21:24

Podpisanie umowy na digitalizację akt metrykalnych

29 sierpnia 2014 r. między Archiwum Państwowym w Toruniu a firmą Digital-Center z siedzibą w Złotnikach, podpisana została umowa zamykająca postępowanie przetargowe pod nazwą: Świadczenie usługi digitalizacji zbiorów archiwalnych w celu udostępnienia źródeł genealogicznych Archiwum Państwowego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz dostawa sprzętu skanującego w ramach realizacji projektu "Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 4, Działanie 4.2). Część I: Digitalizacja zbiorów archiwalnych tj. ksiąg metrykalnych, parafialnych i ksiąg meldunkowych w przedziale formatu A2 do A1 w ilości 1.800.000 skanów (ok. 3.600.000 stron) ze zbiorów Archiwum Państwowego w Bydgoszczy i Archiwum Państwowego w Toruniu. Archiwum Państwowe w Toruniu reprezentowała dyrektor Beata Herdzin, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy: dyrektor Eugeniusz Borodij, a firmę Digital-Center: Maciej Chojnacki, Prezes Zarządu.
W ramach umowy Digital-Center w terminie do 30 kwietnia 2015 roku wykona następujące usługi:

 1. Skanowanie ksiąg metrykalnych do formatu TIFF v. 6.0 bez kompresji w ilości łącznej nie przekraczającej 1.800.000 skanów (3.600.000 stron).
 2. Konwersja plików TIFF v. 6.0 bez kompresji do formatu JPEG 2000 (JP2) w ilości łącznej nie przekraczającej 1.800.000 skanów (3.600.000 stron) wraz z metadanymi.
 3. Dołączenie metadanych do każdego wykonanego skanu.
 4. Paginacja około 1.200.000 stron.
 5. Walidacja i QA (Quality Assesment) wykonanych skanów oraz plików JPEG 2000 (JP2).
 6. Transport zbiorów z oddziałów Archiwum Państwowego w Toruniu i Bydgoszczy do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy i zwrot ksiąg po digitalizacji.

16.10.2014, 13:58

Podpisanie umowy na zakup skanerów

14 sierpnia 2014 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na: Świadczenie usługi digitalizacji zbiorów archiwalnych w celu udostępnienia źródeł genealogicznych Archiwum Państwowego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz dostawa sprzętu skanującego w ramach realizacji projektu „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 4, Działanie 4.2). Część II: Dostawa sprzętu skanującego w postaci dwóch skanerów, mgr Sławomir Pułkownik, zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu podpisał umowę z p. Szymonem Kaczmarkiem, właścicielem firmy TOPSCAN z Rokietnicy. Przedmiotem umowy jest sprzedaż oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego dwóch skanerów (skanera planarnego formatu A1 i skanera wielkoformatowego przelotowego) wraz z komputerami sterującymi i monitorami oraz oprogramowaniem do digitalizacji zasobów Archiwum Państwowego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

16.10.2014, 13:58

Podpisanie umowy na dzierżawę łączy światłowodowych

14 sierpnia 2014 roku mgr Sławomir Pułkownik, zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu, w związku z realizacją projektu „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”, podpisał umowę z prof.dr.hab.inż. Antonim Bukaluk, Rektorem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, na dzierżawę łączy światłowodowych. W ramach umowy Uniwersytet zobowiązuje się dostarczyć trzy łącza symetryczne światłowodowe o przepustowości min. 100 Mbps każde, które połączą Archiwum Państwowe w Toruniu i dwa budynki Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz dwa symetryczne łącza dostępowe do Internetu, o przepustowości min. 20 Mbps każde, doprowadzone do siedzib archiwów w Toruniu i Bydgoszczy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na własnym serwerze domeny przeznaczonej do publikacji zasobów archiwalnych, a także domeny odwrotnej dla przyznanych adresów IP.

16.10.2014, 13:58

Digitalizacja zasobów w Archiwach Państwowych w Toruniu i Bydgoszczy w oparciu o rozwiązanie EMC

15.10.2014, 13:01

Pierwsze akta Urzędów Stanu Cywilnego w digitalizacji

W związku z realizacją projektu "Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego" uprzejmie informujemy, że następujące zespoły archiwalne są obecnie digitalizowane i tym samym wyłączone z udostępniania:

 • Urząd Stanu Cywilnego Augustowo,
 • Urząd Stanu Cywilnego Białochowo,
 • Urząd Stanu Cywilnego Bielczyny,
 • Urząd Stanu Cywilnego Bierzgłowo,
 • Urząd Stanu Cywilnego Blizno,
 • Urząd Stanu Cywilnego Bobrowo,
 • Urząd Stanu Cywilnego Bogdanki,
 • Urząd Stanu Cywilnego Boleszyn,
 • Urząd Stanu Cywilnego Bratian,
 • Urząd Stanu Cywilnego Brodnica Wieś,
 • Urząd Stanu Cywilnego Brodnica miasto,
 • Urząd Stanu Cywilnego Bruki,
 • Urząd Stanu Cywilnego Brzezinko,
 • Urząd Stanu Cywilnego Brzozie Lubawskie,
 • Urząd Stanu Cywilnego Brzozowo,
 • Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec,
 • Urząd Stanu Cywilnego Chełmno,
 • Urząd Stanu Cywilnego Chełmnonie,
 • Urząd Stanu Cywilnego Chełmża,
 • Urząd Stanu Cywilnego Ciche.
 • Urząd Stanu Cywilnego Cichoradz,
 • Urząd Stanu Cywilnego Dąbrowa Chełmińska,
 • Urząd Stanu Cywilnego Dębiwa Łąka,
 • Urząd Stanu Cywilnego Domena Radzyń,
 • Urząd Stanu Cywilnego Drzonowo,
 • Urząd Stanu Cywilnego Dubielno,
 • Urząd Stanu Cywilnego Dusocin,
 • Urząd Stanu Cywilnego Falęcin,
 • Urząd Stanu Cywilnego Folwark pod Radzyniem,
 • Urząd Stanu Cywilnego Frydrychowo,
 • Urząd Stanu Cywilnego Gajewo,
 • Urząd Stanu Cywilnego Goczałki,
 • Urząd Stanu Cywilnego Golub,
 • Urząd Stanu Cywilnego Golub zamek,
 • Urząd Stanu Cywilnego Gorczenica,
 • Urząd Stanu Cywilnego Górsk,
 • Urząd Stanu Cywilnego Górzno,
 • Urząd Stanu Cywilnego Grodziczno,
 • Urząd Stanu Cywilnego Gronowo,
 • Urząd Stanu Cywilnego Grudziądz,
 • Urząd Stanu Cywilnego Grudziądz Twierdza,
 • Urząd Stanu Cywilnego Grzybno,
 • Urząd Stanu Cywilnego Grzywna

Za zaistniałe utrudnienia serdecznie przepraszamy!

23.09.2014, 14:23

Podpisanie umowy z firmą LOGON S.A. z Bydgoszczy na dostawę i wdrożenie infrastruktury (sprzętu i oprogramowania) w celu zdigitalizowania i udostępnienia źródeł genealogicznych

15 lipca 2014 roku Beata Herdzin, dyrektor Archiwum Państwowego w Toruniu, podpisała umowę z wyłonioną podczas przetargu europejskiego firmą LOGON S.A. z Bydgoszczy, reprezentowaną przez prezesa Krzysztofa Jurka. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oraz wdrożenia infrastruktury (sprzętu i oprogramowania) w celu zdigitalizowania i udostępnienia źródeł genealogicznych zawierających akta metrykalne, parafialne, USC i księgi meldunkowe Archiwum Państwowego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. W skład przedmiotu umowy wchodzą następujące elementy:

 1. dostarczenie i uruchomienie chmurowej pamięci masowej – macierzy cloud;
 2. dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania oraz prezentowania w serwisie WWW danych przechowywanych w pamięci chmurowej;
 3. dostarczenie i wdrożenie serwerów bazy danych i aplikacji zarządzająco-udostępniającej;
 4. dostarczenie i wdrożenie serwerów dostępowych WWW udostępniających zgromadzone dane;
 5. dostarczenie i wdrożenie urządzeń klasy UTM;
 6. dostarczenie i wdrożenie sprzętu IT w postaci monitora graficznego, stacji graficznych oraz terminali dla pracowni naukowych;
 7. dostarczenie i wdrożenie przełączników sieciowych;
 8. dostarczenie i wdrożenie urządzeń zasilania awaryjnego UPS;
 9. dostarczenie i instalacji urządzeń klimatyzacji;
 10. przeprowadzenie warsztatów na rzecz pracowników Zamawiającego;
 11. zagwarantowanie bezpłatnego wsparcia i zapewnienie gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie.

18.07.2014, 14:28

Podpisanie umowy z firmą VIS-MEDIA s.c. z Wielkiej Nieszawki na promocję projektu "Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego"

21 maja 2014 roku Archiwum Państwowe w Toruniu podpisało umowę z firmą VIS-MEDIA s.c. z Wielkiej Nieszawki, wyłonioną w trybie zapytania ofertowego, w zakresie realizacji usług promocyjnych, polegających w szczególności na:

 1. wykonaniu i montażu trzech tablic informacyjnych;
 2. wykonaniu i montażu trzech tablic pamiątkowych;
 3. wykonaniu plakietek informacyjnych na kupowany w ramach realizacji projektu sprzęt;
 4. wykonaniu ulotek informujących o projekcie;
 5. wykonaniu folderów reklamujących projekt;
 6. przygotowaniu i zapewnieniu emisji informacji prasowych i telewizyjnych;
 7. organizacji ogólnopolskiej konferencji podsumowującej projekt;
 8. organizacji konferencji dla środowisk genealogicznych.

18.07.2014, 14:26

Wycieczka szkolna z Bądkowa

We włocławskim Oddziale przyjęto wycieczkę szkolną z Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bądkowie, gmina Bądkowo. 5 czerwca goście zwiedzili wystawę pt. "W 25-lecie Roku Przełomu. Wybory do Sejmu i Senatu 4 Czerwca 1989 roku w województwie włocławskim w źródłach archiwalnych". Zwiedzaniu wystawy towarzyszyła lekcja nt. historii wyborów z 1989 r. w województwie włocławskim. Lekcję poprowadził dr Tomasz Dziki, natomiast warsztaty archiwalno – genealogiczne mgr Rafał Więckowski. Łącznie Oddział odwiedziła 22 osobowa grupa uczniów z dwoma opiekunami. Zapraszamy do galerii

24.06.2014, 14:23

Międzynarodowy Dzień Archiwów – 2014 we włocławskim Oddziale

7 czerwca 2014 r. w Oddziale we Włocławku zorganizowano Dzień Otwarty z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów. Zainteresowani mogli zwiedzić wystawę pt. "Wybory do Sejmu i Senatu 4 czerwca 1989 r. w województwie włocławskim w źródłach archiwalnych", wziąć udział w warsztatach genealogicznych oraz w konsultacja z zakresu „Archiwów rodzinnych”. Można było również zwiedzić budynek Oddziału. Zapraszamy na relację z wydarzenia oraz galerię zdjęć.

24.06.2014, 11:01

Archiwum Państwowe w Toruniu © 2008 - 2015 | Webmaster | Cookies | valid-xhtml.png, 1,1kB valid-css.png, 1,1kB