pl.png, 347B en.png, 1,1kB de.png, 483B

big.png, 434B | normal.png, 343B | print.png, 545B | wap.png, 462B | ftp.png, 462B

Nowości w serwisie

Podpisanie umowy na digitalizację akt metrykalnych

29 sierpnia 2014 r. między Archiwum Państwowym w Toruniu a firmą Digital-Center z siedzibą w Złotnikach, podpisana została umowa zamykająca postępowanie przetargowe pod nazwą: Świadczenie usługi digitalizacji zbiorów archiwalnych w celu udostępnienia źródeł genealogicznych Archiwum Państwowego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz dostawa sprzętu skanującego w ramach realizacji projektu "Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 4, Działanie 4.2). Część I: Digitalizacja zbiorów archiwalnych tj. ksiąg metrykalnych, parafialnych i ksiąg meldunkowych w przedziale formatu A2 do A1 w ilości 1.800.000 skanów (ok. 3.600.000 stron) ze zbiorów Archiwum Państwowego w Bydgoszczy i Archiwum Państwowego w Toruniu. Archiwum Państwowe w Toruniu reprezentowała dyrektor Beata Herdzin, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy: dyrektor Eugeniusz Borodij, a firmę Digital-Center: Maciej Chojnacki, Prezes Zarządu.
W ramach umowy Digital-Center w terminie do 30 kwietnia 2014 roku wykona następujące usługi:

 1. Skanowanie ksiąg metrykalnych do formatu TIFF v. 6.0 bez kompresji w ilości łącznej nie przekraczającej 1.800.000 skanów (3.600.000 stron).
 2. Konwersja plików TIFF v. 6.0 bez kompresji do formatu JPEG 2000 (JP2) w ilości łącznej nie przekraczającej 1.800.000 skanów (3.600.000 stron) wraz z metadanymi.
 3. Dołączenie metadanych do każdego wykonanego skanu.
 4. Paginacja około 1.200.000 stron.
 5. Walidacja i QA (Quality Assesment) wykonanych skanów oraz plików JPEG 2000 (JP2).
 6. Transport zbiorów z oddziałów Archiwum Państwowego w Toruniu i Bydgoszczy do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy i zwrot ksiąg po digitalizacji.

16.10.2014, 13:58

Podpisanie umowy na zakup skanerów

14 sierpnia 2014 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na: Świadczenie usługi digitalizacji zbiorów archiwalnych w celu udostępnienia źródeł genealogicznych Archiwum Państwowego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz dostawa sprzętu skanującego w ramach realizacji projektu „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 4, Działanie 4.2). Część II: Dostawa sprzętu skanującego w postaci dwóch skanerów, mgr Sławomir Pułkownik, zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu podpisał umowę z p. Szymonem Kaczmarkiem, właścicielem firmy TOPSCAN z Rokietnicy. Przedmiotem umowy jest sprzedaż oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego dwóch skanerów (skanera planarnego formatu A1 i skanera wielkoformatowego przelotowego) wraz z komputerami sterującymi i monitorami oraz oprogramowaniem do digitalizacji zasobów Archiwum Państwowego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

16.10.2014, 13:58

Podpisanie umowy na dzierżawę łączy światłowodowych

14 sierpnia 2014 roku mgr Sławomir Pułkownik, zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu, w związku z realizacją projektu „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”, podpisał umowę z prof.dr.hab.inż. Antonim Bukaluk, Rektorem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, na dzierżawę łączy światłowodowych. W ramach umowy Uniwersytet zobowiązuje się dostarczyć trzy łącza symetryczne światłowodowe o przepustowości min. 100 Mbps każde, które połączą Archiwum Państwowe w Toruniu i dwa budynki Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz dwa symetryczne łącza dostępowe do Internetu, o przepustowości min. 20 Mbps każde, doprowadzone do siedzib archiwów w Toruniu i Bydgoszczy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na własnym serwerze domeny przeznaczonej do publikacji zasobów archiwalnych, a także domeny odwrotnej dla przyznanych adresów IP.

16.10.2014, 13:58

Digitalizacja zasobów w Archiwach Państwowych w Toruniu i Bydgoszczy w oparciu o rozwiązanie EMC

15.10.2014, 13:01

Pierwsze akta Urzędów Stanu Cywilnego w digitalizacji

W związku z realizacją projektu "Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego" uprzejmie informujemy, że następujące zespoły archiwalne są obecnie digitalizowane i tym samym wyłączone z udostępniania:

 • Urząd Stanu Cywilnego Augustowo,
 • Urząd Stanu Cywilnego Białochowo,
 • Urząd Stanu Cywilnego Bielczyny,
 • Urząd Stanu Cywilnego Bierzgłowo,
 • Urząd Stanu Cywilnego Blizno,
 • Urząd Stanu Cywilnego Bobrowo,
 • Urząd Stanu Cywilnego Bogdanki,
 • Urząd Stanu Cywilnego Boleszyn,
 • Urząd Stanu Cywilnego Bratian,
 • Urząd Stanu Cywilnego Brodnica Wieś,
 • Urząd Stanu Cywilnego Brodnica miasto,
 • Urząd Stanu Cywilnego Bruki,
 • Urząd Stanu Cywilnego Brzezinko,
 • Urząd Stanu Cywilnego Brzozie Lubawskie,
 • Urząd Stanu Cywilnego Brzozowo,
 • Urząd Stanu Cywilnego Bukowiec,
 • Urząd Stanu Cywilnego Chełmno,
 • Urząd Stanu Cywilnego Chełmnonie,
 • Urząd Stanu Cywilnego Chełmża,
 • Urząd Stanu Cywilnego Ciche.
 • Urząd Stanu Cywilnego Cichoradz,
 • Urząd Stanu Cywilnego Dąbrowa Chełmińska,
 • Urząd Stanu Cywilnego Dębiwa Łąka,
 • Urząd Stanu Cywilnego Domena Radzyń,
 • Urząd Stanu Cywilnego Drzonowo,
 • Urząd Stanu Cywilnego Dubielno,
 • Urząd Stanu Cywilnego Dusocin,
 • Urząd Stanu Cywilnego Falęcin,
 • Urząd Stanu Cywilnego Folwark pod Radzyniem,
 • Urząd Stanu Cywilnego Frydrychowo,
 • Urząd Stanu Cywilnego Gajewo,
 • Urząd Stanu Cywilnego Goczałki,
 • Urząd Stanu Cywilnego Golub,
 • Urząd Stanu Cywilnego Golub zamek,
 • Urząd Stanu Cywilnego Gorczenica,
 • Urząd Stanu Cywilnego Górsk,
 • Urząd Stanu Cywilnego Górzno,
 • Urząd Stanu Cywilnego Grodziczno,
 • Urząd Stanu Cywilnego Gronowo,
 • Urząd Stanu Cywilnego Grudziądz,
 • Urząd Stanu Cywilnego Grudziądz Twierdza,
 • Urząd Stanu Cywilnego Grzybno,
 • Urząd Stanu Cywilnego Grzywna

Za zaistniałe utrudnienia serdecznie przepraszamy!

23.09.2014, 14:23

Podpisanie umowy z firmą LOGON S.A. z Bydgoszczy na dostawę i wdrożenie infrastruktury (sprzętu i oprogramowania) w celu zdigitalizowania i udostępnienia źródeł genealogicznych

15 lipca 2014 roku Beata Herdzin, dyrektor Archiwum Państwowego w Toruniu, podpisała umowę z wyłonioną podczas przetargu europejskiego firmą LOGON S.A. z Bydgoszczy, reprezentowaną przez prezesa Krzysztofa Jurka. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oraz wdrożenia infrastruktury (sprzętu i oprogramowania) w celu zdigitalizowania i udostępnienia źródeł genealogicznych zawierających akta metrykalne, parafialne, USC i księgi meldunkowe Archiwum Państwowego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. W skład przedmiotu umowy wchodzą następujące elementy:

 1. dostarczenie i uruchomienie chmurowej pamięci masowej – macierzy cloud;
 2. dostarczenie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania oraz prezentowania w serwisie WWW danych przechowywanych w pamięci chmurowej;
 3. dostarczenie i wdrożenie serwerów bazy danych i aplikacji zarządzająco-udostępniającej;
 4. dostarczenie i wdrożenie serwerów dostępowych WWW udostępniających zgromadzone dane;
 5. dostarczenie i wdrożenie urządzeń klasy UTM;
 6. dostarczenie i wdrożenie sprzętu IT w postaci monitora graficznego, stacji graficznych oraz terminali dla pracowni naukowych;
 7. dostarczenie i wdrożenie przełączników sieciowych;
 8. dostarczenie i wdrożenie urządzeń zasilania awaryjnego UPS;
 9. dostarczenie i instalacji urządzeń klimatyzacji;
 10. przeprowadzenie warsztatów na rzecz pracowników Zamawiającego;
 11. zagwarantowanie bezpłatnego wsparcia i zapewnienie gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie.

18.07.2014, 14:28

Podpisanie umowy z firmą VIS-MEDIA s.c. z Wielkiej Nieszawki na promocję projektu "Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego"

21 maja 2014 roku Archiwum Państwowe w Toruniu podpisało umowę z firmą VIS-MEDIA s.c. z Wielkiej Nieszawki, wyłonioną w trybie zapytania ofertowego, w zakresie realizacji usług promocyjnych, polegających w szczególności na:

 1. wykonaniu i montażu trzech tablic informacyjnych;
 2. wykonaniu i montażu trzech tablic pamiątkowych;
 3. wykonaniu plakietek informacyjnych na kupowany w ramach realizacji projektu sprzęt;
 4. wykonaniu ulotek informujących o projekcie;
 5. wykonaniu folderów reklamujących projekt;
 6. przygotowaniu i zapewnieniu emisji informacji prasowych i telewizyjnych;
 7. organizacji ogólnopolskiej konferencji podsumowującej projekt;
 8. organizacji konferencji dla środowisk genealogicznych.

18.07.2014, 14:26

Wycieczka szkolna z Bądkowa

We włocławskim Oddziale przyjęto wycieczkę szkolną z Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bądkowie, gmina Bądkowo. 5 czerwca goście zwiedzili wystawę pt. "W 25-lecie Roku Przełomu. Wybory do Sejmu i Senatu 4 Czerwca 1989 roku w województwie włocławskim w źródłach archiwalnych". Zwiedzaniu wystawy towarzyszyła lekcja nt. historii wyborów z 1989 r. w województwie włocławskim. Lekcję poprowadził dr Tomasz Dziki, natomiast warsztaty archiwalno – genealogiczne mgr Rafał Więckowski. Łącznie Oddział odwiedziła 22 osobowa grupa uczniów z dwoma opiekunami. Zapraszamy do galerii

24.06.2014, 14:23

Międzynarodowy Dzień Archiwów – 2014 we włocławskim Oddziale

7 czerwca 2014 r. w Oddziale we Włocławku zorganizowano Dzień Otwarty z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów. Zainteresowani mogli zwiedzić wystawę pt. "Wybory do Sejmu i Senatu 4 czerwca 1989 r. w województwie włocławskim w źródłach archiwalnych", wziąć udział w warsztatach genealogicznych oraz w konsultacja z zakresu „Archiwów rodzinnych”. Można było również zwiedzić budynek Oddziału. Zapraszamy na relację z wydarzenia oraz galerię zdjęć.

24.06.2014, 11:01

Archiwum Państwowe w Toruniu © 2008 - 2014 | Webmaster | Cookies | valid-xhtml.png, 1,1kB valid-css.png, 1,1kB